اخبار login-icon
contact-us.jpg
خبر جدید

وبسایت آموزشگاه رسما راه اندازی شد. در این وبسایت زبان آموزان عزیز می توانند عملیات ثبت نام ترم جدید، مشاهده کارنامه، خرید کتاب، مشاهده تقویم آموزشی، مشاهده برنامه کلاسی، نظر سنجی و بسیاری عملیات
جزئیات بیشتر
31.jpg
قواعد زبان

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه
جزئیات بیشتر
2 1.jpg
همراه با صدا

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه آموز
جزئیات بیشتر
2.jpg
ترجمه ویدیو

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه آموز
جزئیات بیشتر
Littleveiwpoint.png
زبان انگلیسی

این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند. این قسمت متعلق به اساتید آموزشگاه میباشد که اساتید بنام و خوب کشور هستند این اساتید شمارا به موفقیت نزدیک میکنند اول باید بدانیم چه آموز
جزئیات بیشتر

طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا