تقویم آموزشی login-icon
گروه شروع ترم میان ترم پایان ترم جبرانی جمعه توزیع کارنامه
شنبه -چهارشنبه چهارشنبه 1398/04/12 شنبه 1398/05/19 شنبه 1398/06/16 جمعه 1398/05/25 1398/06/25
یکشنبه - سه شنبه سه شنبه 1398/04/11 یک شنبه 1398/05/20 یک شنبه 1398/06/17 جمعه 1398/06/08 1398/06/25
دوشنبه - پنج شنبه پنج شنبه 1398/04/13 پنج شنبه 1398/05/17 پنج شنبه 1398/06/21 جمعه 1398/05/11 1398/06/25

طراحی و کدنویسی: گروه انفورماتیک افرا